3 මොකක්ද මේ linux distro එකක් කියන්නෙ – linux සිංහලෙන්

Linuxvideo එක බලල video එකේ කියපු දේවල් තේරුනද නැද්ද කියල යටින් comment එකක් දාන්න යාලුවෙන්

#linuxsinhalen

source